Boek Reken je Wijs - Auteur - Benito Kaarsbaan

ingevoerd op 01-01-2016

De kunst van het leren rekenen
Auteur - Benito Kaarsbaan -

 

Reken je wijs is een samenvatting van de 4 domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten en  meetkunde en Verbanden. En ook een opzoekboekje voor de meest voorkomende begrippen in het vak rekenen. Dit boek is geschikt voor de ondersteuning van de huiswerkopdrachten en rekenlessen, voor het voorbereiden op het examen of de toetsen. Kortom voor mensen die beter in het vak rekenen willen worden.
Dit boek is op alle drie niveaus, 1F, 2F en 3F, gericht.

Wat maakt dit boek zo uniek?
In dit boek vind je een samenvatting van de domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde en Verbanden.
Je vindt in dit boek tips voor de deelnemers en leerlingen om beter te presteren.
Uitleg over welke symptomen je tegenkomt bij Dyscalculie (leerstoornis op rekengebied) en hoe hiermee om te gaan.
Het laatste hoofdstuk heet Rekenwoordenboek. Hierin kom je de begrippen tegen die men in examens, toetsen, methodes en opdrachten gebruikt.

De meeste begrippen maak ik hier duidelijk door een simpele uitleg te geven. Uit ervaring weet ik dat het grootste deel van de deelnemers en leerlingen concrete voorbeelden nodig heeft om iets te begrijpen. Het merendeel van de begrippen heb ik daarom naast mijn uitleg aangevuld met concrete voorbeeldsommen, tekeningen en plaatjes.

De meeste deelnemers en leerlingen scoren landelijk slecht op de verhaalsommen (contextsommen). Dit boek zal zeker ondersteuning bieden aan deze deelnemers en leerlingen.

Hoe ging ik te werk?
Naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek onder studenten, deelnemers, leerlingen en ouders, heb ik het boek ’Reken je wijs’ geschreven.

Er zijn studenten op de PABO, deelnemers op het MBO of leerlingen op het Voortgezet onderwijs die aangeven dat ze een paar jaar geen rekenen hebben gehad en dat rekenen altijd een struikelblok voor hen is geweest. Zij kunnen vervolgens moeilijk meekomen met de rest van de groep. Uit het onderzoek bleek dat ze behoefte hadden aan concreet samengevat materiaal om deze achterstand weg te werken.

Ik heb ook ouders gesproken die hun kinderen thuis graag willen helpen met het vak rekenen, maar vaak niet weten welke rekenstrategieën hun kind op school krijgt en welke strategieën het beste passen bij hun kinderen. Ook met het oog op deze ervaringen heb ik dit boek geschreven.

Dit boek is geschikt voor:
Leerlingen in het Basisonderwijs (bovenbouw) en het Voortgezet onderwijs
Deelnemers van het MBO
Studenten van het HBO
Ouders die hun kinderen beter willen ondersteunen
Rekendocenten: als aanvulling op de lesstof.
Het boek kan je gebruiken als:

Voorbereiding op een rekentoets of rekenexamen
Huiswerkondersteuning
Bijspijkermateriaal
Ondersteuning tijdens de rekenlessen.

 

ISBN/EAN: 9789491337215
Uitgever: Graviant Educatieve Uitgaven

Paperback   € 32,50  
Verschenen: september 2014
Genre: Exacte vakken en informatica algemeen
Taal: Nederlands
192 pagina’s

 

Boek Reken je Wijs  door Benito Kaarsbaan Boek Reken je Wijs door Benito Kaarsbaan