Het Nieuw is al geboren - maar

het oude maakt een beetje veel lawaai bij het doodgaan

Het nieuwe is al geboren - maar het oude maakt een beetje veel lawaai bij het doodgaan  

Uitspraak Eckhardt Tolle in een interview met hem door Karin Hamakers - Zondag.

 

Wat voorheen normaal is qua omwenteling van klimaat en tijdspanne wordt nu als machtsstrategie gebruikt om angst te verspreiden en het zelfdenkend vermogen van de transhumane mens te ondermijnen.

Er is een zondebok nodig, de ander is schuldig, een crisis met inzet van Wereldwijde Macht & Controle via banken, casch, media, scholing, universiteit, industrie, militaire, wetenschap, natuur, farmacie, Co2  hype enz.

 

Karin Hamaker - Zondag met haar omvangrijke astrologische wetenschappelijke kennis met liefde & hoopvolle kijk op de natuurlijke omwenteling waar we als mensheid doorheengaan vraagt om alertheid en vreugde om onszelf overeind te houden als liefdevolle bewuste mensen en van daaruit af te stemmen op de kiemen van vernieuwing. 

P.S. Met zelfbewustzijn-weten wat de schaduwkant is van jezelf, daarin ligt de sleutel van ontwikkeling.

Afgestemd op landbouw en natuurbeheer vanuit Universele Wetmatigheid met behulp van technologie (niet omgekeerd) sluit aan op onze innerlijke natuur en bevorderd solidariteit tussen mensen en komen we uit bij medemenselijkheid van liefde & tolerantie & geduld. 

 

Mijn toevoeging;

Het Kennis Boek is daarin een mooie leidraad..           

        

 

Zon-Maan-Zonnebloemen-Boom Landschap Zon-Maan-Zonnebloemen-Boom Landschap